Các Bà Mẹ Công Giáo Bán Hàng Gây Quỹ Cho Giáo Xứ 2008 (66)
Giáo Xứ St. Patrick - Các Bà Mẹ Công Giáo Bán Hàng Gây Quỹ Cho Giáo Xứ 2008
Number of images in category: 66
Category Viewed: 1661x
Rước Kiệu Kính Đức Mẹ ngày 3 tháng 5 năm 2008 (27)
Giáo Xứ St. Patrick - Rước Kiệu Kính Đức Mẹ ngày 3 tháng 5 năm 2008
Number of images in category: 27
Category Viewed: 1526x
Lễ Phục Sinh Năm 2008 (34)
Giáo Xứ St. Patrick - Lễ Phục Sinh Năm 2008
Number of images in category: 34
Category Viewed: 1474x
Lễ Lá năm 2008 (29)
Giáo Xứ St. Patrick - Lễ Lá năm 2008
Number of images in category: 29
Category Viewed: 1551x
Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 21 tháng 3 năm 2008 (50)
Giáo Xứ St. Patrick - Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 21 tháng 3 năm 2008
Number of images in category: 50
Category Viewed: 1849x
Lễ Rửa Chân 2008 (30)
Giáo Xứ St. Patrick - Lễ Rửa Chân 2008
Number of images in category: 30
Category Viewed: 1467x
Cha Chu Quang Minh Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2008 (62)
Giáo Xứ St. Patrick - Cha Chu Quang Minh Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2008
Number of images in category: 62
Category Viewed: 1899x
Đêm Giao Thừa Đón Xuân Mậu Tý Năm 2008 (268)
Giáo Xứ St. Patrick - Đêm Giao Thừa Đón Xuân Mậu Tý Năm 2008
Number of images in category: 268
Category Viewed: 5950x
Tấu Khúc BêLem 2007 (36)
Giáo Xứ St. Patrick - Tấu Khúc BêLem 2007
Number of images in category: 36
Category Viewed: 1492x
Hành Hương Our Lady of Peace 2007 (53)
Giáo Xứ St. Patrick - Hành Hương Our Lady of Peace 2007
Number of images in category: 53
Category Viewed: 2152x
Powered by Phoca Gallery